Rugăciunea care se citește în Sâmbăta Mare. Se iartă toate păcatele

22.04.2022, 19:21
Rugăciunea care se citește în Sâmbăta Mare. Se iartă toate păcatele

Sâmbăta Mare este ultima zi din Postul Paștelui, deosebit de importantă pentru lumea creștinătății. Este ziua prăznuirii îngropării trupești a Mântuitorului Iisus Hristos, precum și pogorârea Lui în iad, salvând neamul omenesc și scoțându-l din stricăciune.

 
Rugăciunea care se citește în Sâmbăta Mare din Săptămâna Patimilor este una care i se adresează Domnului Iisus Hristos, în semn de mulțumire pentru sacrificiul suprem. Dimineața se rostește rugăciunea din Sămbăta Mare, în semn de mulțumire pentru sacrificiul suprem.

Pentru întreaga suflare creștină există o rugăciune specială care se citește în această zi de Sâmbătă. 

 

”Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu Preadrept! Cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea Te rog în această zi, în care de Iosif și de Nicodim pus fiind în Mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul și Îndumnezeitul Tău suflet și de acolo ai depărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale și ai adus bucurie nespus de mare strămoșilor noștri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită și i-ai suit în răi.

Îngroapă păcatele mele și cugetele mele cele rele și viclene, că să piară din mintea mea și să nu se mai lupte cu sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor mele, și șuie mintea mea la cer, că să mă bucur de Față Ta. Așa Doamne, primește umilită mea rugăciune că o tamaie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari, și de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima; care împreună cu ucenicii și cu mironositele Te-au pus în mormânt, care a treia zi Te-au văzut înviat din morți și la înălțarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoțit de Sfinții Tăi Îngeri.

Îndura-Te, Doamne, și de cei vii și de cei răposați, pentru rugăciunile Sfinților Tăi, către care zic și eu, nevrednicul: O, fericiți servitori ai lui Dumnezeu! Nu încetați a va ruga Lui, ziua și noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greșim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociți pentru noi Darul și ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu știm a-l cere după cuviință. Amin”

citește și...