România, la un pas de starea de urgență! Ce se va întâmpla

14.03.2020, 11:38
România, la un pas de starea de urgență! Ce se va întâmpla
România, la un pas de starea de urgență! Ce se va întâmpla

România se află la un pas de starea de urgență. Cazurile de coronavirus au ajuns la 97 și autoritățile se pregătesc pentru a lua măsuri radicale.

România, la un pas de starea de urgență! 

Starea de urgență ar putea fi instituită odată cu intrarea României în faza a 3-a, adică depășirea a 100 de infecții. Atât Avocatul Poporului, Renate Weber, cât și primarul Capitalei, Gabriela Firea, au solicitat decretarea stării de urgență cât mai repede. 

„Pe durata stării de asediu și a stării de urgență, proporțional cu gravitatea situației ce a determinat instituirea acestora și numai dacă este necesar, poate fi restrâns exercițiul unor drepturi sau libertăți fundamentale înscrise în Constituție, cu acordul ministrului justiției”, se arată în textul legii despre starea de urgență.

Responsabilul de gestionarea măsurilor, în cazul instituirii stării de urgență, revine, în principal, Ministerul de Interne, care va avea următoarele atribuții și răspunderi:

 1. a) să întocmească planurile de acțiune și planurile de ridicare graduală a capacității de luptă, în conformitate cu ordinele și instrucțiunile proprii;
 2. b) să dispună depunerea temporară a armelor, munițiilor și materialelor explozive aflate asupra populației și să procedeze la căutarea și ridicarea lor; la încetarea măsurii excepționale, acestea vor fi înapoiate celor în drept să le dețină; să dispună închiderea temporară a societăților care comercializează arme și muniții și să instituie paza acestora;
 3. c) să limiteze sau să interzică circulația vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore și să elibereze, în cazuri justificate, permise de liberă circulație;
 4. d) să efectueze percheziții oriunde și oricând este nevoie;
 5. e) să efectueze razii;
 6. f) să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfășurarea adunărilor publice, a manifestațiilor sau marșurilor;
 7. g) să evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgență persoanele a căror prezentă nu se justifică;
 8. h) să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcțiile și în zonele stabilite și să țină evidența acestora;
 9. i) să protejeze informațiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media; informațiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgență, cu excepția celor referitoare la dezastre, se dau publicității numai cu avizul autorităților militare; mijloacele de comunicare în masă, indiferent de natura și de forma de proprietate; sunt obligate să transmită; cu prioritate, mesajele autorităților militare, la cererea acestora;
 10. j) să dispună închiderea temporară a unor stații de distribuire a carburanților, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;
 11. k) să suspende temporar apariția sau difuzarea unor emisiuni ale posturilor de radio ori de televiziune;
 12. I) să asigure paza militară a sediilor autorităților publice centrale și locale, a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, de radio și de televiziune, precum și a unor agenți economici sau obiective de importanță națională; când situația impune, dispun oprirea temporară a alimentării cu gaze, energie și apă potabilă, după caz;
 13. m) să dispună raționalizarea alimentelor și a altor produse de strictă necesitate;
 14. n) să emită ordonanțe militare;
 15. o) să interzică circulația rutieră, feroviară, maritimă, fluvială și aeriană pe diferite rute;
 16. p) dreptul de a ordona unităților Ministerului de Interne competente să efectueze rețineri pe timp de 24 de ore. Arestarea persoanei reținute se poate face pe baza mandatului dat de procurorul delegat.
citește și...