De ce acte ai nevoie pentru ajutorul de înmormântare. Unde se depun documentele

06.07.2020, 13:54
De ce acte ai nevoie pentru ajutorul de înmormântare. Unde se depun documentele
De ce acte ai nevoie pentru ajutorul de înmormântare. Unde se depun documentele

Ca-n fiecare an, statul român acordă ajutor social pentru persoanele care au un deces în familie. Ajutorul se acordă indiferent dacă persoana decedată nu a fost pensionară sau salariată. Membrii familiilor persoanelor care au încetat din viață trebuie să depună o serie de acte pentru a încasa banii de la Casa de Pensii.

De ce acte ai nevoie pentru ajutorul de înmormântare. Ajutorul de la stat poate fi solicitat în cel mult trei ani de la moartea persoanei, iar obligația acordării acestui drept aparține instituțiilor statului. De regulă, suma este calculată în funcție de salariul mediu brut.

De la 1 ianuarie 2019 a fost majorat ajutorul de deces. Astfel, cuantumul ajutorul de deces este următorul:

5.163 lei – în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului;
2.582 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Ce acte sunt necesare

Unde se depun documentele necesare pentru ajutorul social. În funcție de situație, rudele decedatului depun actele la Casa de Pensii. Dar iată ce acte sunt necesare pentru ajutorul de înmormântare:

 • cererea prin care soliciți ajutorul de înmormântare;
 • actul de identitate;
 • actul care atestă gradul de rudenie cu persoana decedată sau actul care dovedește calitatea de tutore, curator sau mandatar;
  dovada că ai suportat cheltuielile cu înmormântarea;
 • actul medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale – în cazul în care este vorba despre decesul unui copil inapt pentru muncă și care avea peste 18 ani; prin acest document se atestă cauza care l-a făcut inapt și data la care a apărut aceasta;
 • adeverință care să ateste că, la data decesului, membrul de familie care avea între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii;
 • adeverință de la angajator din care să rezulte faptul că persoana decedată era asigurată, respectiv extras din REVISAL (după caz).

De asemenea, de ajutor de deces mai beneficiază și copiii care nu sunt apți de muncă, indiferent de muncă, dacă și-au pierdut capacitatea de a munci între 18 și 26 de ani.

Cine poate depune actele

Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane. Dacă este vorba despre decesul asiguratului sau al pensionarului, atunci solicitantul poate fi:

 • soțul sau soția;
 • părintele;
 • copilul;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • o persoană care dovedește cu documente că a suportat cheltuielile cu înmormântarea și nu există altă cerere din partea celor menționați mai sus.
citește și...