Cum poți să îți faci pașaport electronic și cât te costă

21.02.2020, 18:16
Cum poți să îți faci pașaport electronic și cât te costă

Valabil timp de zece ani, pașaportul electronic se eliberează, la cerere, cetățenilor români care nu au suspendat dreptul de a călători peste hotare. Iată cum poți să îl obții și cât te costă. 

Cererea de eliberare pentru un pașaport electronic poate fi depusă personal la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența paşapoartelor simple, în raza de competență unde au domiciliul.

Cum poți să îți faci pașaport electronic și cât te costă

Românii care locuiesc peste hotare pot depune cererile chiar în țara în care se află, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. 

În plus, se pot face și programări online pentru depunerea cererii de eliberare a pașaportului, pe www.epasapoarte.ro.

Documentele necesare pentru un pașaport electronic 

Pentru cei trecuți de 18 ani:

-cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original);

-dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele titularului, în original (mai jos regăsiți și mențiunile obligatorii ce trebuie să fie înscrise în documentul de plată pentru ca el să fie valabil);

-paşaportul anterior (dacă acesta există).

Pentru minorii mai mici de 14 ani:

-certificatul de naştere al minorului, în original;

-document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

-dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele minorului, în original;

-paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

Pentru cei între 14 ani și 18 ani:

-cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie, precum şi -cartea de identitate model nou trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original);

-declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu electronic date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii);

Pentru eliberarea pașaportului electronic, se va plăti o taxă de 258 de lei, în cazul celor cu vârsta de peste 12 ani, și de 234 de lei, pentru copiii ce n-au împlinit 12 ani.

 

citește și...