Cea mai puternică rugăciune pe care să o rostești în Ajunul Crăciunului

24.12.2021, 16:45
Cea mai puternică rugăciune pe care să o rostești în Ajunul Crăciunului

Pe măsură ce ne pregătim să ne luăm rămas bun de la anul 2021, ne pregătim și pentru începerea sezonului sărbătorilor. De asemenea, înseamnă că așteptăm cu nerăbdare una dintre cele mai fericite perioade ale anului – nașterea lui Isus Hristos pe 25 decembrie, comemorată ca Crăciun.

În întreaga lume, festivalul Crăciunului marchează o sărbătoare religioasă și o ocazie comercială. Oamenii sărbătoresc spiritul festiv participând la întâlniri cu membrii familiei, vizitând prietenii și răsfățându-se la petreceri memorabile. Sărbătorile pentru festival încep din seara zilei de 24 decembrie, numită Ajunul Crăciunului. Crăciunul este perioada din an în care sărbătorim darul lui Isus, fiul lui Dumnezeu, născut pe pământ și mântuirea pe care El o dă omenirii.

Folosește aceste rugăciuni puternice pentru a mulțumi pentru Hristos și Dumnezeu și compania prietenilor și familiei tale în timpul sărbătorilor!

Rugăciunea pentru Ajunul Crăciunului

„Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii Te rog să primeşti sme­rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune pentru cel încercat de boală! Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre fo­losul său.

Că noi neputincioşi suntem şi nu îl pu­tem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, pre­cum vei vrea. Dar căzând înaintea Ta Te rog, îndură-Te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i suferinţa, ridică-l din patul durerii.

Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă îi e de folos să ducă mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră.

Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po­căinţă şi de mulţumire, ca să se învredni­cească să audă glasul Tău cel sfânt: „Iertate îţi sunt păcatele!” Amin.

 

citește și...