Ce se întâmplă cu cardul de sănătate până pe 30 septembrie

30.05.2020, 14:43
Ce se întâmplă cu cardul de sănătate până pe 30 septembrie
Informații de ultimă oră de la CNAS în legătură cu cardul de sănătate

Din cauza pandemiei de coronavirus, folosirea cardului de sănătate în asistența medicală ambulatorie nu mai este obligatorie. Această măsură se aplică și după încetarea stărilor de urgență și alertă.

Pentru a limita numărul infectării cu coronavirus, CNAS a luat o serie de măsuri în vigoare până la data de 30 septembrie.

Informații de ultimă oră de la CNAS în legătură cu cardul de sănătate

Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate a anunțat că acum cardul național de asigurări de sănătate nu va putea fi utilizat până la data de 30 septembrie. Este valabil pentru asistenţa medicală primară şi cea ambulatorie de specialitate.

‘Pentru a limita riscul iminent asupra stării de sănătate a populaţiei, în asistenţa medicală primară şi în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu va fi utilizat cardul naţional de asigurări de sănătate până la data de 30 septembrie 2020, iar pentru celelalte specialităţi serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul naţional de asigurări de sănătate începând cu data de 1 iulie 2020’, a transmis CNAS.

Medicii din spitale pot elibera, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu, pentru o perioadă de până la 90 de zile.

Cardul de sănătate nu va fi obligatoriu până pe 30 septembrie

Excepție fac medicamentele pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile, dar și materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative. Acestea sunt eliberate exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi.

‘Mijloacele electronice de comunicare se pot folosi şi pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate necesare asiguraţilor. Nu mai este necesară prezentarea biletului de trimitere pentru serviciile medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, precum şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu’, a mai adăugat CNAS.

Pentru celelalte specialități, serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul național de asigurări de sănătate începând cu data de 1 iulie 2020.

‘Serviciile medicale prevăzute în pachetul de bază, acordate în asistenţa medicală primară şi în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, precum şi serviciile conexe furnizate de psiholog şi logoped pot fi efectuate şi de la distanţă, prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră’, se mai arată în comunicatul CNAS.

citește și...